Hà Nội: 32°C
Thừa Thiên Huế: 35°C
TP Hồ Chí Minh: 32°C
Quảng Ninh: 25°C
Hải Phòng: 30°C

Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi thư Chúc mừng nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002 - 05/8/2022), thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi Thư Chúc mừng tới lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Ngành lời chúc mừng tốt đẹp và những tình cảm thân thiết nhất.
Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất Đề xuất điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Báo Tài nguyên và Môi trường trân trọng đăng toàn văn thư Chúc mừng của Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi thư Chúc mừng nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 20 năm Thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05/8/2022) và Đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất.

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002 - 05/8/2022), thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Ngành lời chúc mừng tốt đẹp và những tình cảm thân thiết nhất.

Chúng ta đã trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển với không ít khó khăn nhưng đầy vẻ vang kể từ khi về ngôi nhà chung Tài nguyên và Môi trường. Là một trong những Bộ đa ngành đầu tiên được thành lập với 6 lĩnh vực quản lý qua 4 lần kiện toàn bộ máy, đến nay, Bộ đã được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý trên 9 lĩnh vực, được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về địa chất, biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, viễn thám, trong đó, nhiều lĩnh vực có tính phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, có tác động lớn đến bảo đảm an ninh, quốc phòng, sự phát triển bền vững của đất nước.

Trên nền tảng của các lĩnh vực có bề dày truyền thống như đất đai, địa chất - khoáng sản, khí tượng thủy văn với sự tận tâm, trách nhiệm và trí tuệ của các thế hệ tiếp nối ngành Tài nguyên và Môi trường vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, từng bước củng cố, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước hội nhập với các xu thế phát triển của thời đại, hướng tới phát triển bền vững, trường tồn của đất nước.

Các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch chiến lược được tập trung xây dựng, đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đưa các nguồn tài nguyên trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nguồn nước. Công tác điều tra cơ bản tài nguyên được tăng cường góp phần nắm chắc số lượng, chất lượng, tiềm năng, nguồn lực tài nguyên để quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả và hạch toán trong nền kinh tế.

Công tác bảo vệ môi trường đã chuyển từ bị động khắc phục sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái huy động được tham gia của toàn xã hội. Thể chế chính sách, pháp luật về môi trường tiếp tục được hoàn thiện để thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Dự báo chính xác khí tượng thủy văn nhất là các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, nước biển dâng, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn để chủ phòng chống thiên tai. Chủ động đề xuất và triển khai các chủ trương, chính sách, chiến lược, giải pháp tổng thể chủ động thích ứng trước các tác động của biến đổi khí hậu, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tăng cường sức chống chịu, tận dụng các cơ hội từ xu thế phát triển của thời đại cho phát triển kinh tế, xã hội, chuyển dịch mô hình phát triển.

Tổ chức bộ máy của Bộ, ngành tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển tài nguyên số. Hợp tác, hội nhập tiếp tục được mở rộng tiếp thu các tri thức, kinh nghiệm, bảo vệ chủ quyền và nguyên tắc công lý, công bằng trong giải quyết quyền lợi ích của đất nước, trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, hòa nhập với dòng chảy thời đại trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, khí hậu.

Những thành tựu to lớn đạt được trong chặng đường 20 năm qua là nhờ Bộ đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Đặc biệt, đây chính là nền tảng được tạo dựng từ kết quả lao động tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo Bộ, lãnh đạo lĩnh vực và những nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, không ngừng vượt khó của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nhân dịp này, cho phép tôi được thay mặt thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của ngành ngày hôm nay bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự tri ân sâu sắc những công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí Bộ trưởng: Mai Ái Trực, Phạm Khôi Nguyên, Nguyễn Minh Quang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan tiền thân của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã từng làm việc trong ngành.

Tự hào được tiếp bước, kế thừa những thành tựu to lớn của các thế hệ đã dày công vun đắp chúng ta ý thức được trách nhiệm to lớn của mình trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân trong sứ mệnh quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguồn lực to lớn của đất nước; bảo vệ môi trường sống cho sự phát triển trường tồn của dân tộc. Tôi mong muốn thế hệ cán bộ hôm nay với khát vọng vươn lên sẽ quy tụ, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đã đặt ra cho ngành, tiếp tục khẳng định vị thế của ngành trong tiến trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước, hội nhập với xu thế phát triển chung của thời đại.

Tập trung hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật trước mắt là sửa đổi Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, các quy hoạch, chiến lược, hệ thống tổ chức phù hợp với thể chế kinh tế thị trường để quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo an ninh tài nguyên, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước và an ninh lương thực. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các bon thấp; thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất hướng tới Mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, ô nhiễm, thảm họa môi trường, dịch bệnh; xây dựng các quyết sách tổng thể, giải pháp thông minh, phù hợp với thời đại về ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao tính chống chịu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của hệ thống kết cấu hạ tầng và của nền kinh tế và từng lĩnh vực. Đến năm 2030, cơ bản đạt mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chào thân ái!

Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nguồn:Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi thư Chúc mừng nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường

PV
baotainguyenmoitruong.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Giá vàng hôm nay 10/8 duy trì đà tăng

Giá vàng hôm nay 10/8 duy trì đà tăng
Trong bối cảnh đồng USD tiếp đà suy yếu nhờ kỳ vọng lạm phát Mỹ hạ nhiệt và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực gia tăng đã hỗ trợ giá vàng hôm nay tiếp đà tăng.

Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Dầu thô duy trì đà tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Dầu thô duy trì đà tăng mạnh
Đồng USD tiếp tục suy yếu trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu hạ nhiệt đã hỗ trợ giá dầu hôm nay duy trì đà tăng, trong đó dầu Brent đã vượt lên mức 96,33 USD/thùng.

Sao Hàn hôm nay 10/8: BTS sẽ tổ chức concert toàn cầu lớn nhất trong lịch sử tại Busan

Sao Hàn hôm nay 10/8: BTS sẽ tổ chức concert toàn cầu lớn nhất trong lịch sử tại Busan
BTS mới đây đã được bổ nhiệm làm đại sứ cho World Expo 2030 Busan vào đầu năm nay.

Nhận định phiên giao dịch ngày 10/8: Thị trường vẫn đang trong trạng thái thận trọng

Nhận định phiên giao dịch ngày 10/8: Thị trường vẫn đang trong trạng thái thận trọng
Thị trường vẫn đang trong trạng trong thái thận trọng khi tiến sát mốc 1.260 điểm khiến phiên giao dịch ngày 9/8 trở nên kém sôi động. VN Index chủ yếu giao dịch quanh mốc tham chiếu do thiếu động lực để bứt phá.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/8: Đồng USD tiếp tục xuống giá

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/8: Đồng USD tiếp tục xuống giá
Đồng USD tiếp tục phiên giảm nhẹ khi cả thị trường đang hướng sự chú ý tới dữ liệu lạm phát Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay 10/8, góp phần hé lộ về mức độ “diều hâu” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong đợt tăng lãi suất sắp tới, dự kiến vào tháng 9.
SpaceX Falcon Heavy- Elon Musk

SpaceX Falcon Heavy- Elon Musk's Engineering Masterpiece

Tens of thousands of spectators made the pilgrimage from across the country & 22 million people around the world on Youtube witnessed the thunderous roar of the SpaceX's new 23-story-tall jumbo rocket as it has blasted off on its first test flight, carrying Elon Musk’s red Tesla sports car aiming for an endless trip past Mars. The Falcon Heavy rose from the same launch pad used by NASA nearly 50 years ago to send men to the Moon. With lift-off, the Heavy became the most powerful rocket in use today, doubling the lift-off punch of its closest competitor. Within three minutes, the Falcon Heavy’s two side boosters separated from the central rocket in one of the most critical points of the flight. Some eight minutes after launch, a pair of sonic booms rocked the area as the two side boosters set down in near synchrony on two landing pads.
NORWAY - A Time-Lapse Adventure 4K

NORWAY - A Time-Lapse Adventure 4K

This is a time-lapse video resulting from a 15,000 km (almost 10,000 miles) long road trip and tens of thousands of images taken along the way over the last 5 months. The journey has covered all of Norway’s 19 counties, from the far south to the Russian border in the Northeast. The aim of this 5 minute short film is to show the variety of Norway, everything from the deep fjords in the Southwest, to the moon landscape in the North, the Aurora Borealis (Nothern Lights) and the settlements and cities around the country, both in summer and wintertime. The video shows some of the most scenic places in Norway, such as Lofoten, Senja, Helgelandskysten, Geirangerfjorden, Nærøyfjorden and Preikestolen.
NEW ZEALAND ASCENDING | 8K60

NEW ZEALAND ASCENDING | 8K60

Explore southern New Zealand in a journey from the dry highlands of canterbury to the lush rainforests of the westcoast and the rugged coastlines of the south to the highest peaks of the southern Alps. Captured in incredibly detailed 8K resolution and mastered at 60fps this video is aimed to bring you as close to the scenery as being just on location. Within the production-time of 16weeks, 185000 photos have been taken, 8TB of raw-material shot, over 220 hours of time captured, 8000km driven and over 1000 hours have been spent for post-production.
NOX ATACAMA | 8K

NOX ATACAMA | 8K

The Atacama desert is home to the darkest and cleanest skies in the world. A view to the nightsky rewards with uncountable numbers of stars and fantastic nebulas in one of the most quiet a empty places on earth. Not a single noise distracts from the grand show the nightsky has to offer. The environment is harsh though. Filmed in freezing temperatures, altitudes up to 5000m/16000ft, salt lakes and icy slopes, the Atacama is not friendly to life and equipment. Though it provides without doubt for epic and vast vistas of one of the greatest landscapes on earth.
Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

The milky way is such a common subject to shoot for stills and timelapse. While many sequences feature wide-angle shots of our home galaxy, there seem to be lacking many close-ups (medium format, deep-sky timelapse). That's how I made the latter my specialty over the past 4 years, with a hand-crafted workflow that enabled me to produce some of the best detailed/colored time lapses of the milky way on the market for that resolution.
5 Minute Countdown Timer

5 Minute Countdown Timer

Need a 5 minute timer for your next event? Look no further! This timer is perfect for morning services, youth sessions, ceremonies, church meetings, and many other things! Enjoy this nice and simple universal design to fit whatever you need it for.