Hà Nội: 27°C
Thừa Thiên Huế: 30°C
TP Hồ Chí Minh: 30°C
Quảng Ninh: 25°C
Hải Phòng: 27°C

Nhiệm vụ cấp bách cần được thực hiện với quyết tâm cao

Ở Việt Nam, tham nhũng được xác định là “giặc nội xâm” gây cản trở sự phát triển đất nước, làm suy yếu bộ máy của Đảng và Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, cần được tiến hành thường xuyên và lâu dài với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.
Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới Tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý về an ninh, trật tự trên lĩnh vực kinh tế, đáp ứng yêu cầu bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong quá t
Nhiệm vụ cấp bách cần được thực hiện với quyết tâm cao
Kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Ngay từ ngày đầu thành lập, đặc biệt khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc về nguy cơ, hiểm họa từ “giặc nội xâm” tham nhũng, lãng phí bởi đây là nguyên nhân khiến cho nền kinh tế chậm phát triển, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, thất thoát tài sản của nhân dân, làm rối loạn xã hội, gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Có những vụ án tham nhũng gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Tham nhũng, lãng phí cho thấy sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. Nghiêm trọng hơn, tham nhũng gây tổn hại đến hệ thống chính trị, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Công tác tổng kết lý luận và thực tiễn cho thấy phòng, chống tham nhũng, lãng phí, là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước ta. Tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta thẳng thắn chỉ ra rằng “Tham nhũng, lãng phí ở một số nơi còn nghiêm trọng”, vì thế “công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Đảng và Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong khi toàn Đảng, toàn dân ta đang quyết tâm, nỗ lực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội, phản động lập tức coi đây là một mục tiêu quan trọng để chống phá với những thủ đoạn vô cùng tinh vi. Chúng thường xuyên đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc như cho rằng “tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam là do thể chế chính trị”; “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng thành công”; “Làm nhiều, sai nhiều.

Làm ít, sai ít. Không làm, không sai”; “Tất cả những chuyện về suy thoái, chuyện về “diễn biến”, rồi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,… chỉ nhằm “triệt phe phái”, là “tranh nhau ghế”. Các đối tượng hướng đến việc thay đổi thể chế chính trị để chống tham nhũng, thực hiện chế độ tam quyền phân lập để kiểm soát quyền lực.

Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng thường xuyên đăng tải, chia sẻ các nội dung, thông tin liên quan đến các vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội để hướng lái dư luận, bôi nhọ đội ngũ lãnh đạo, làm mất lòng tin của người dân với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Mục tiêu mà các đối tượng chống phá hướng tới là nhằm xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận những nỗ lực mà Đảng và nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vu cáo chính quyền hạn chế người dân đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, quy kết xã hội thiếu dân chủ, càng chống tham nhũng, tiêu cực thì càng tham nhũng, tiêu cực; kích động tâm lý bất mãn trong một bộ phận quần chúng, gây rối trật tự an toàn xã hội, phức tạp về an ninh chính trị; hạ uy tín tiến tới phủ định vị trí cầm quyền, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội và Nhà nước, khiến Việt Nam phát triển đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết đó là kịp thời nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái trên cơ sở khoa học và thực tiễn sinh động. Cần nhận thức rõ rằng tham nhũng, tiêu cực xuất hiện ở bất cứ quốc gia, khu vực và tồn tại trong mọi thể chế chính trị. Dù với một đảng cầm quyền hay đa đảng, dù là “tam quyền phân lập” thì nạn tham nhũng, tiêu cực vẫn xảy ra, kể cả các nước phát triển có hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh, trình độ quản lý kinh tế, xã hội ở mức cao.

Theo báo cáo hằng năm của Tổ chức Minh bạch quốc tế về chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) - Chỉ số xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham nhũng trong khu vực công, xét thang điểm từ 0 (tham nhũng cao) đến 100 (rất minh bạch) thì năm 2023 chỉ 28 trong số 180 quốc gia được đánh giá đã cải thiện mức độ tham nhũng khu vực công và có tới 34 quốc gia đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Đan Mạch (90), Phần Lan (87), New Zealand (85), Na Uy (84), Singapore (83), Thụy Điển (82), Thụy Sĩ (82), Hà Lan (79), Đức (78), và Luxembourg (78). Hầu hết các quốc gia không ngăn chặn được tham nhũng, trong đó bao gồm cả những quốc gia thực hiện chế độ đa đảng, “tam quyền phân lập”. Thực tiễn này cho thấy đây là vấn nạn toàn cầu và công tác chống tham nhũng, tiêu cực phải được tiến hành ở tất cả các quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nỗ lực, quyết tâm trong đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là yêu cầu tất yếu của việc Đảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII, dựa trên các văn bản, quy định được xây dựng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có những kết quả quan trọng.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nỗ lực, quyết tâm trong đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là yêu cầu tất yếu của việc Đảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Nhìn chung trong những năm qua, kết quả đạt được trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực có nhiều kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

Các cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tích cực, chủ động phát hiện, đấu tranh quyết liệt và khởi tố, điều tra nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng tại những lĩnh vực hoạt động chuyên môn sâu, khép kín cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Kết quả này có tác dụng lớn trong cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa nhất định đối với tội phạm tham nhũng, tiêu cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thực tế cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, chỉ đạo đã đạt được những kết quả tích cực.

Thực tế cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, chỉ đạo đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong bài viết “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận”.

Kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây cho thấy: “tuyệt đại đa số ý kiến của người dân (93%) bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; khiến cho mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực xấu, thù địch đều trở nên trơ trẽn, nực cười”.

Góp phần vào hiệu quả công tác đấu tranh này phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc định hướng dư luận, phản biện xã hội. Trên cơ sở công tác nắm tình hình, phát hiện các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, các cơ quan báo chí, truyền thông đã tổ chức các tuyến tin bài đấu tranh kịp thời giúp người dân nhận diện và đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, dẫn dắt.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, sự vào cuộc chủ động của báo chí truyền thông và các cơ quan chức năng đã phát huy được vai trò, hiệu quả của không gian mạng như một công cụ hỗ trợ cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tận dụng đặc điểm sự tập trung đông người hình thành các điểm nóng dư luận giúp các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt tình hình để có những biện pháp xử lý phù hợp.

Đồng thời trên không gian mạng với sự tham gia của các thành viên có trách nhiệm là đội ngũ những người làm báo góp phần hình thành một môi trường xã hội dân chủ, huy động người dân cùng tham gia giám sát các hoạt động quản trị xã hội, phát hiện và phản ánh kịp thời những biểu hiện tiêu cực, những âm mưu, luận điệu nhằm chống phá công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của đất nước ta. Từ đây giúp cơ quan có thẩm quyền có cơ sở để nhận diện, xác minh và xử lý đối với những đối tượng có hành vi sai trái.

Tuy nhiên, vẫn cần thẳng thắn nhìn nhận rằng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại và thách thức.

Tuy nhiên, vẫn cần thẳng thắn nhìn nhận rằng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại và thách thức. Đó là một số bộ, ban, ngành, địa phương chưa có quyết tâm cao, chưa có sự chuyển biến mạnh. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, xảo trá, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những “kẻ thù hung ác”, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Do đó đòi hỏi công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được xác định là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với tinh thần “kiên trì, không “ngừng”, không “nghỉ”; vừa phải kiên quyết phát hiện, xử lý tham nhũng, vừa phải kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn ngừa, răn đe, không để xảy ra tham nhũng; đồng thời “cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng đấu tranh phòng, chống tham nhũng để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta”. Theo đó cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh, nhận diện, vạch mặt những đối tượng có mưu đồ chống phá an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Sử dụng các kênh truyền thông chính thống và mạng xã hội thường xuyên thông tin cho đông đảo quần chúng nhân dân vừa tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vừa phản bác những luận điệu xuyên tạc vô căn cứ của các thế lực thù địch. Song song đó cần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, phát triển khoa học-công nghệ tiên tiến, từ đó tăng năng suất lao động, với lao động chất lượng ngày càng cao, tạo nhiều của cải vật chất cho xã hội, không ngừng cải thiện đời sống của người dân.

Nguồn: Nhiệm vụ cấp bách cần được thực hiện với quyết tâm cao

TS MAI DIỆU ANH
nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bình Định lên phương án ứng phó với hạn hán vụ hè thu

Bình Định lên phương án ứng phó với hạn hán vụ hè thu
Bình Định đang lên phương án chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, vận động người dân tiết kiệm nước để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất vụ hè thu 2024.

Diễn đàn Thích ứng 2024: Cơ hội hợp tác quốc tế là trọng tâm

Diễn đàn Thích ứng 2024: Cơ hội hợp tác quốc tế là trọng tâm
Ủy ban Thích ứng với biến đổi khí hậu của Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC), cơ quan gồm các chuyên gia có nhiệm vụ đảm bảo sự phối hợp trong hành động thích ứng toàn cầu, đã đưa ra các cơ hội trong việc đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, đánh giá và học hỏi.

Giải pháp thay thế nhựa dùng 1 lần

Giải pháp thay thế nhựa dùng 1 lần
Với mỗi cá nhân, tổ chức hay cộng đồng, hành động giảm rác thải nhựa thiết thực nhất là thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần bằng những vật liệu thân thiện với môi trường hơn.

Dương Mịch chính thức gia nhập đường đua phim 2024, liệu có thắng được Triệu Lệ Dĩnh?

Dương Mịch chính thức gia nhập đường đua phim 2024, liệu có thắng được Triệu Lệ Dĩnh?
Dương Mịch trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Cáp Nhĩ Tân 1944 khiến dân tình ngóng đợi

"Mở khóa" nền kinh tế tuần hoàn nhựa

"Mở khóa" nền kinh tế tuần hoàn nhựa
Kinh tế tuần hoàn được coi là một trong những giải pháp hàng đầu để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa, bằng cách giữ lại những giá trị của nhựa trong nền kinh tế và giảm rò rỉ nhựa ra môi trường.
Cầu treo dành cho người đi bộ không có giá đỡ dài nhất thế giới

Cầu treo dành cho người đi bộ không có giá đỡ dài nhất thế giới

Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc"

Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc"

Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn- Phần 2

Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn- Phần 2

NORWAY - A Time-Lapse Adventure 4K

NORWAY - A Time-Lapse Adventure 4K

This is a time-lapse video resulting from a 15,000 km (almost 10,000 miles) long road trip and tens of thousands of images taken along the way over the last 5 months. The journey has covered all of Norway’s 19 counties, from the far south to the Russian border in the Northeast. The aim of this 5 minute short film is to show the variety of Norway, everything from the deep fjords in the Southwest, to the moon landscape in the North, the Aurora Borealis (Nothern Lights) and the settlements and cities around the country, both in summer and wintertime. The video shows some of the most scenic places in Norway, such as Lofoten, Senja, Helgelandskysten, Geirangerfjorden, Nærøyfjorden and Preikestolen.
NEW ZEALAND ASCENDING | 8K60

NEW ZEALAND ASCENDING | 8K60

Explore southern New Zealand in a journey from the dry highlands of canterbury to the lush rainforests of the westcoast and the rugged coastlines of the south to the highest peaks of the southern Alps. Captured in incredibly detailed 8K resolution and mastered at 60fps this video is aimed to bring you as close to the scenery as being just on location. Within the production-time of 16weeks, 185000 photos have been taken, 8TB of raw-material shot, over 220 hours of time captured, 8000km driven and over 1000 hours have been spent for post-production.
NOX ATACAMA | 8K

NOX ATACAMA | 8K

The Atacama desert is home to the darkest and cleanest skies in the world. A view to the nightsky rewards with uncountable numbers of stars and fantastic nebulas in one of the most quiet a empty places on earth. Not a single noise distracts from the grand show the nightsky has to offer. The environment is harsh though. Filmed in freezing temperatures, altitudes up to 5000m/16000ft, salt lakes and icy slopes, the Atacama is not friendly to life and equipment. Though it provides without doubt for epic and vast vistas of one of the greatest landscapes on earth.
Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

The milky way is such a common subject to shoot for stills and timelapse. While many sequences feature wide-angle shots of our home galaxy, there seem to be lacking many close-ups (medium format, deep-sky timelapse). That's how I made the latter my specialty over the past 4 years, with a hand-crafted workflow that enabled me to produce some of the best detailed/colored time lapses of the milky way on the market for that resolution.
5 Minute Countdown Timer

5 Minute Countdown Timer

Need a 5 minute timer for your next event? Look no further! This timer is perfect for morning services, youth sessions, ceremonies, church meetings, and many other things! Enjoy this nice and simple universal design to fit whatever you need it for.