Hà Nội: 32°C
Thừa Thiên Huế: 31°C
Hải Phòng: 30°C
TP Hồ Chí Minh: 31°C
Quảng Ninh: 27°C

Bản lĩnh của Ørsted trong sân chơi năng lượng

Bản lĩnh của Ørsted trong sân chơi năng lượng
Để được định vị là một thương hiệu hàng đầu về phát triển điện gió ngoài khơi, năng lượng xanh trên thế giới như hiện tại, là câu chuyện vượt khó của Ørsted, cũng như quản trị thách thức liên quan tới rào cản về cơ chế, thủ tục tại từng quốc gia, vùng lãn
    Trước         Sau