Hà Nội: 24°C
Thừa Thiên Huế: 25°C
TP Hồ Chí Minh: 26°C
Quảng Ninh: 23°C
Hải Phòng: 23°C

Giá phân bón hôm nay 13/11: Thị trường ảm đạm

Giá phân bón hôm nay 13/11: Thị trường ảm đạm
Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 13/11/2022.

Giá phân bón hôm nay 9/11: Urê, DAP điều chỉnh giảm nhẹ

Giá phân bón hôm nay 9/11: Urê, DAP điều chỉnh giảm nhẹ
Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 9/11/2022.

Giá phân bón hôm nay 7/11: Thị trường ổn định

Giá phân bón hôm nay 7/11: Thị trường ổn định
Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 7/11/2022.

Giá phân bón hôm nay 6/11: Chững lại ở mức cao

Giá phân bón hôm nay 6/11: Chững lại ở mức cao
Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 6/11/2022.

Giá phân bón hôm nay 4/11: Giao dịch ổn định

Giá phân bón hôm nay 4/11: Giao dịch ổn định
Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 4/11/2022.

Giá phân bón hôm nay 3/11: Giao dịch ảm đạm

Giá phân bón hôm nay 3/11: Giao dịch ảm đạm
Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 3/11/2022.

Giá phân bón hôm nay 2/11: Thị trường chững lại

Giá phân bón hôm nay 2/11: Thị trường chững lại
Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 2/11/2022.

Giá phân bón hôm nay 1/11: Tiếp tục giữ ổn định

Giá phân bón hôm nay 1/11: Tiếp tục giữ ổn định
Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 1/11/2022.

Giá phân bón hôm nay 31/10: Không có biến động

Giá phân bón hôm nay 31/10: Không có biến động
Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 31/10/2022.

Giá phân bón hôm nay 28/10: Nhu cầu thấp, thị trường ảm đạm

Giá phân bón hôm nay 28/10: Nhu cầu thấp, thị trường ảm đạm
Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 28/10/2022.
    Trước         Sau