Hà Nội: 30°C
Thừa Thiên Huế: 0°C
Hải Phòng: 28°C
TP Hồ Chí Minh: 0°C
Quảng Ninh: 31°C

Triển khai đồng bộ giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn

Nhằm kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm rác thải trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị liên quan, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải đang hoạt động, đồng thời triển khai hiệu quả phương án thu gom, xử lý rác thải theo kế hoạch.
Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn nhiều khó khăn Đẩy mạnh thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy - HĐND tỉnh - UBND tỉnh, kinh tế của tỉnh An Giang đã có những chuyển biến tích cực. Đời sống của nhân dân ngày một cải thiện và nâng lên đáng kể. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế đem lại, môi trường đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý gây ra. Rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng tăng, trong khi công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng xả rác thải không đúng nơi quy định tại các khu vực công cộng vẫn còn diễn ra khá phổ biến, gây ô nhiễm môi trường.

Dự báo, đến năm 2030: Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh khoảng 2.602 tấn/ngày, thu gom khoảng 1.850 tấn/ngày; khối lượng CTR công nghiệp phát sinh khoảng 624 tấn/ngày, thu gom 624 tấn/ngày. Đến năm m 2050: Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh khoảng 3.756 tấn/ngày, thu gom 3.756 tấn/ngày; khối lượng CTR công nghiệp phát sinh khoảng 834 tấn/ngày, thu gom 834 tấn/ngày. Hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng môi trường trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh An Giang đã xác định rõ phương án thu gom, xử lý các nguồn chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn
UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, địa phương triển khai hiệu quả phương án thu gom, xử lý chất thải tại Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Thời gian tới, địa phương này xây dựng các khu xử lý chất thải rắn (hoặc dự trữ quỹ đất để bố trí khu xử lý chất thải rắn) đảm bảo thu gom, xử lý cho các địa phương hoặc liên huyện. Chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường được thu gom và đưa về các khu xử lý chất thải rắn tập trung; chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý tại các cơ sở có chức năng xử chất thải rắn nguy hại; chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý tại các cơ sở y tế, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Áp dụng hai mô hình thu gom vận chuyển cấp huyện và liên huyện. Trong đó đối với mô hình thu gom, vận chuyển CTR liên huyện: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Bình Hòa, huyện Châu Thành: tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt của 03 huyện, thành phố: Long Xuyên, Châu Phú, Châu Thành; rác thải trên địa bàn TP. Long Xuyên và huyện Châu Phú sẽ được thu gom vận chuyển về địa bàn huyện Châu Thành để tiếp nhận, xử lý; hiện đang vận hành chôn lấp hợp vệ sinh và đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác (công nghệ đốt), công suất 300 tấn/ngày, quy mô khoảng 25 ha.

Khu xử lý rác thải Phú Thạnh, huyện Phú Tân: tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt của huyện Phú Tân, TX. Tân Châu; rác thải trên địa bàn TX. Tân Châu sẽ được thu gom vận chuyển về địa bàn huyện Phú Tân để tiếp nhận, xử lý; công suất xử lý 150 tấn/ngày, quy mô 2,06 ha Khu xử lý rác thải Kênh 10 - Châu Đốc: tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt của huyện An Phú, TP. Châu Đốc; rác thải trên địa bàn huyện An Phú sẽ được thu gom vận chuyển về địa bàn TP. Châu Đốc để tiếp nhận, xử lý; công suất xử lý 150 tấn/ngày, quy mô khoảng 12 ha.

Với mô hình thu gom CTR cấp huyện: Nhà máy xử lý CTR Chợ Mới: tiếp nhận và xử lý rác thải trên địa bàn huyện bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng; công suất xử lý 100 tấn/ngày, quy mô 0,6732 ha. Nhà máy xử lý CTR Thoại Sơn: tiếp nhận và xử lý rác thải trên địa bàn huyện bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng; công suất xử lý 50 tấn/ngày, quy mô 0,3288 ha

Với chất thải rắn công nghiệp địa phương này áp dụng hai mô hình thu gom, vận chuyển trực tiếp và thu gom, vận chuyển trung chuyển: Mô hình thu gom, vận chuyển trực tiếp: CTR được thu gom từ các cơ sở sản xuất trong và ngoài KCN, CCN và vận chuyển thẳng tới khu xử lý. Áp dụng cho các huyện có khu xử lý CTR công nghiệp trên địa bàn (huyện Châu Thành, huyện Phú Tân và TP. Châu Đốc).

Mô hình thu gom, vận chuyển trung chuyển: CTR được thu gom từ các cơ sở sản xuất trong và ngoài KCN, CCN và vận chuyển thẳng đến trạm trung chuyển. Ở trạm trung chuyển, chất thải được chuyển vào các container cỡ lớn nhờ thiết bị nén ép, container, từ đó tiếp tục vận chuyển đến địa điểm đổ thải cuối cùng bằng xe tải cỡ lớn. Áp dụng cho các huyện, TP., thị xã không có khu xử lý CTR công nghiệp trên địa bàn (TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu, TX. Tịnh Biên và các huyện: Tri Tôn, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn).

Để thu gom, xử lý vận chuyển CTR y tế hiệu quả, tỉnh An Giang chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải cho các cơ sở y tế, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, bao gồm xây dựng hệ thống xử lý nước thải và bổ sung thiết bị xử lý chất thải y tế nguy hại với công nghệ mới, thân thiện với môi trường. Giai đoạn 2021-2025: Áp dụng mô hình thu gom, vận chuyển tập trung cấp huyện tại các huyện: Châu Thành, Chợ Mới, An Phú và Thoại Sơn và mô hình thu gom, vận chuyển tập trung liên huyện đối với các huyện, thị xã, thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc, Phú Tân, Châu Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên và Tân Châu. Giai đoạn 2026-2030: Áp dụng mô hình thu gom, vận chuyển tập trung cấp huyện đối với các huyện: Châu Thành, Phú Tân, Châu Đốc và mô hình tập trung liên huyện đối với các huyện, thành phố, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn
Xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương đẩy mạnh triển khai (Ảnh minh họa).

Với nguồn thải từ xây dựng và bùn nạo vét, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý CTR xây dựng theo hình thức tập trung, có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT. Các chủ đầu tư hay nhà thầu có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị chuyên trách để thu gom, vận chuyển và xử lý CTR xây dựng. Bùn thải tại các huyện/thành phố/thị xã trên địa bàn tỉnh được thu gom tại nơi phát sinh bùn thải và vận chuyển trực tiếp bằng các thiết bị chuyên dùng đến khu xử lý bùn theo quy định (không qua trạm trung chuyển).

Ngoài ra, với nguồn thải từ nông nghiệp, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phải được thu gom về các bể chứa sau khi đã được làm sạch. Trường hợp sản xuất tập trung do doanh nghiệp đầu tư trực tiếp sản xuất cây trồng nông, lâm nghiệp: Tự quản lý tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong địa bàn quản lý theo quy định. Trường hợp không tập trung: Người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (nông dân) có trách nhiệm thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ngoài đồng ruộng để vào bể chứa. UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) hoặc UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) tùy theo điều kiện của địa phương lựa chọn đơn vị quản lý bể chứa, khu vực lưu chứa; đồng thời đơn vị này có trách nhiệm thu gom vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng từ các bể chứa về nơi lưu chứa hoặc các điểm tập kết theo hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển.

Cùng với các địa phương trên cả nước, thời gian tới tỉnh An Giang đẩy mạnh triển khai phân loại chất thải rắ. Đối với CTR sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tại chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác Khu vực đô thị: Thực hiện phân loại CTR thành 3 loại cho TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, thị xã Tân Châu; thị xã Tịnh Biên và các thị trấn còn lại. Khu vực nông thôn: Tiếp tục từng bước nhân rộng phân loại tại nguồn cho khu vực nông thôn để áp dụng ủ phân hữu cơ hộ gia đình.

Đối với CTR công nghiệp: Phân loại CTR tại nguồn và tại khu phân loại tập trung thành CTR có thể tái chế, tái sử dụng, CTR nguy hại và CTR không thể tái chế. Đối với CTR y tế: Thực hiện phân loại thành chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm, chất thải y tế thông thường, chất thải tái chế theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/2021/TT - BYT quy định về quản lý chất thải trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/01/2022. Đối với CTR xây dựng: Phân loại thành CTR có khả năng tái chế, CTR có thể được tái sử dụng, CTR không tái chế, tái sử dụng được và CTR nguy hại.

Nguồn:Triển khai đồng bộ giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn

Thu Trang
thiennhienmoitruong.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài bao lâu?

Mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài bao lâu?
Dự báo, trong hai ngày 19-20/7, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Hậu Giang: Hiệu quả thiết thực từ chương trình cho vay người có công

Hậu Giang: Hiệu quả thiết thực từ chương trình cho vay người có công
Từ khi Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định đối tượng cho vay vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hậu Giang, đến nay đã giúp hàng ngàn lượt hộ gia đình có công với cách mạng được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường được xác định thế nào?

Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường được xác định thế nào?
Theo quy định, việc bồi thường thiệt hại về môi trường được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trong trường hợp không thương lượng được, các bên có thể lựa chọn giải quyết thông qua các hình thức hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Đặc biệt lưu ý không đốt vàng mã dịp Vu Lan báo hiếu

Đặc biệt lưu ý không đốt vàng mã dịp Vu Lan báo hiếu
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặc biệt lưu ý không đốt vàng mã, tránh tổ chức thu tiền mua lễ trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu 2024

VietinBank thúc đẩy dòng vốn bền vững với sản phẩm Tiền gửi xanh

VietinBank thúc đẩy dòng vốn bền vững với sản phẩm Tiền gửi xanh
Sản phẩm “Tiền gửi xanh” mới được VietinBank ra mắt, bổ sung thêm một sản phẩm mang tính đột phá trong danh mục các sản phẩm, dịch vụ tài chính bền vững Ngân hàng đang cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp.
VÀNG LÀ TIỀN TỆ HAY TÀI SẢN?

VÀNG LÀ TIỀN TỆ HAY TÀI SẢN?

Giá vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào ngày thứ Hai (20/05), khi một loạt các yếu tố từ kỳ vọng hạ lãi suất của Mỹ, các biện pháp kích thích của Trung Quốc đến căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy nhu cầu kim loại quý. Giá vàng đã vượt đỉnh, chạm mức 2450 USD/ounce. Trong nước, giá vàng cũng tăng cao do ảnh hưởng của giá thế giới. Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục tiến hành đấu thầu vàng nhằm tăng cung, bình ổn thị trường vàng. Tại phiên đấu thầu lần thứ 8 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng ngày 21/05, có 9 ngân hàng và doanh nghiệp mua 7.900 lượng vàng miếng SJC (tương đương gần một nửa quy mô gọi thầu) với cùng mức giá 89,42 triệu đồng mỗi lượng. Một tháng qua, các doanh nghiệp, ngân hàng chi hơn 3.000 tỷ mua vào 35.000 lượng từ Ngân hàng Nhà nước. Trên thế giới coi vàng là một loại tài sản, trong khi ở Việt Nam, vàng lại có những tính chất riêng. Vậy vàng là tiền tệ hay tài sản, hãy cũng theo dõi phân tích của chúng tôi ngay sau đây về vấn đề này.
Cầu treo dành cho người đi bộ không có giá đỡ dài nhất thế giới

Cầu treo dành cho người đi bộ không có giá đỡ dài nhất thế giới

Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc"

Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc"

Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn- Phần 2

Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn- Phần 2

NORWAY - A Time-Lapse Adventure 4K

NORWAY - A Time-Lapse Adventure 4K

This is a time-lapse video resulting from a 15,000 km (almost 10,000 miles) long road trip and tens of thousands of images taken along the way over the last 5 months. The journey has covered all of Norway’s 19 counties, from the far south to the Russian border in the Northeast. The aim of this 5 minute short film is to show the variety of Norway, everything from the deep fjords in the Southwest, to the moon landscape in the North, the Aurora Borealis (Nothern Lights) and the settlements and cities around the country, both in summer and wintertime. The video shows some of the most scenic places in Norway, such as Lofoten, Senja, Helgelandskysten, Geirangerfjorden, Nærøyfjorden and Preikestolen.
NEW ZEALAND ASCENDING | 8K60

NEW ZEALAND ASCENDING | 8K60

Explore southern New Zealand in a journey from the dry highlands of canterbury to the lush rainforests of the westcoast and the rugged coastlines of the south to the highest peaks of the southern Alps. Captured in incredibly detailed 8K resolution and mastered at 60fps this video is aimed to bring you as close to the scenery as being just on location. Within the production-time of 16weeks, 185000 photos have been taken, 8TB of raw-material shot, over 220 hours of time captured, 8000km driven and over 1000 hours have been spent for post-production.
NOX ATACAMA | 8K

NOX ATACAMA | 8K

The Atacama desert is home to the darkest and cleanest skies in the world. A view to the nightsky rewards with uncountable numbers of stars and fantastic nebulas in one of the most quiet a empty places on earth. Not a single noise distracts from the grand show the nightsky has to offer. The environment is harsh though. Filmed in freezing temperatures, altitudes up to 5000m/16000ft, salt lakes and icy slopes, the Atacama is not friendly to life and equipment. Though it provides without doubt for epic and vast vistas of one of the greatest landscapes on earth.
Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

The milky way is such a common subject to shoot for stills and timelapse. While many sequences feature wide-angle shots of our home galaxy, there seem to be lacking many close-ups (medium format, deep-sky timelapse). That's how I made the latter my specialty over the past 4 years, with a hand-crafted workflow that enabled me to produce some of the best detailed/colored time lapses of the milky way on the market for that resolution.
5 Minute Countdown Timer

5 Minute Countdown Timer

Need a 5 minute timer for your next event? Look no further! This timer is perfect for morning services, youth sessions, ceremonies, church meetings, and many other things! Enjoy this nice and simple universal design to fit whatever you need it for.